Menu
Przesuń w prawo po ekranie.

Partnerzy

Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
Partnerzy
"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Otwarcie działalności gospodarczej w sektorze gastronomicznym" mająca na celu "Celem operacji jest podjęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie nowych dwóch miejsc pracy poprzez wyposażenie obiektu gastronomicznego do końca 2017 r." jest współfinansowany ze środków Uni Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.